BİYODİNAMİK TARIMDA BİTKİ KORUMA

Merve YİĞİT* Sümeyye BAYRAM* Esra KÖSE*Ümran BOZTEPE* Damla ÇAYCI